REDKEN ❤️ Thuốc nhuộm tóc: CHROMATICS

.
2023

Danh mục Thế giới các sản phẩm và phụ kiện làm tóc chuyên nghiệp
Thanks
for your vote 👍

X


CHROMATICS
CHROMATICS - REDKEN - Thuốc nhuộm tóc

CONTACT - THE PRICE

REDKEN ❤️
CHROMATICS
Thuốc nhuộm tócdầu màu mà không amoniac

Công thức ODS2 (hệ thống phân phối dầu) và với Công nghệ chiết xuất Protein' CHROMATICS ' rực rỡ và độ sáng, màu sắc cho multidimensionality của bạn. Kết hợp sắc tố 'dầuchất chiết xuất từ protein bọc lớp biểu bì tóc' trước khi bị đẩy trong vỏ não từODS2. Bằng cách này, tóc tăng cường gấp đôi một mái tóc uncolored.
sắc thái: 55 sắc chia tự nhiên 'Màu đỏ và Hoa Violet 'Ấm BROWNS và BEIGES' điều chỉnh nguội đi' COPPERS' tự nhiên ấm 'Mát MẺ BROWNS và BEIGES' vàng' rõ ràng.
hướng dẫn sử dụng: loãng trong mối quan hệ 1:1 với sự oxy hóa.
đóng gói: 60 ml ống.


Rate this product:


30 clickX