.
2019
Danh mục Thế giới các sản phẩm và phụ kiện làm tóc chuyên nghiệpTóc phát triển màu

PRODUCTS N°: 2
OXY HÓA BIOLAB - AMJ CHARLSON

OXY HÓA BIOLAB
AMJ CHARLSON

Kem oxy ổn định cao bảo vệ với hương thơm trái cây. Sử dụng chuyên nghiệp. Có sẵn trong 6, 12, 18, 24 từ gradations, 33 tập. đóng gói: chai 1000 m...

Kem oxy ổn định cao bảo vệ với hương thơm trái cây. Sử dụng chuyên nghiệp. Có sẵn trong 6, 12, 18, 24 từ gradations, 33 tập. đóng gói: chai 1000 ml....

X