2018
Danh mục Thế giới các sản phẩm và phụ kiện làm tóc chuyên nghiệp


tiếng Việt


COLOR
COLOR - SHOT - Tóc phát triển màu

Oxy hóa Sữa kem

là sản phẩm lý tưởng để phát triển các hoạt động oxy hóa với kem chuyên nghiệp Màu tóc và màu tóc chuyên nghiệp hệ thống, và phù hợp cho tất cả các ứng dụng thông thường của chất oxy hóa với các sản phẩm chuyên nghiệp. Có sẵn trong 10, 20, 30, 40 khối lượng.
Bắn cũng cung cấp:
- SWEET dò
- CỤ THỂ dò SWEET RED HAIR
10-20-30-40 khối lượng.
hộp : 1000 ml chai

Related