2018
Danh mục Thế giới các sản phẩm và phụ kiện làm tóc chuyên nghiệp


tiếng Việt


ION
ION - NAPURA - Tóc phát triển màu

ION

INOILOXYGEN - nhũ tương oxy hóa
Dịch nhũ tương oxy hóa và kem, được thiết kế đặc biệt để làm giảm sự hung hăng của một phần oxy hóa và nâng cao kết quả dellacolorazione thức. Xây dựng cụ thể cho INOILNUANCES của Napura cho phép oxy để kết hợp với các màu sắc trên tóc và hành động một cách tối ưu và sâu, mà không thay đổi cấu trúc của thân quá. Sự hiện diện phong phú của các đại lý ổn định ủng hộ tổng số kích hoạt của các cơ sở điều trị thuốc nhuộm, đảm bảo một màu đồng nhất của tóc và quá trình oxy hóa được kiểm soát trong suốt ứng dụng.
hộp : 1000 ml chai

Related

privacy policy