2018
Danh mục Thế giới các sản phẩm và phụ kiện làm tóc chuyên nghiệp


tiếng Việt

Máy sấy tóc

PRODUCTS N°: 18
Ý IONIC TÓC SẤY 3 - GIUBRA

à IONIC TÃC SẤY 3
GIUBRA

máy sấy tóc chuyên nghiệp cao 2100 Watts 230-240 V, với máy phát ion âm để đảm bảo khô hoàn hảo mà không tĩnh điện. • 5 nhiệt độ, 2 tốc đ...

máy sấy tóc chuyên nghiệp cao 2100 Watts 230-240 V, với máy phát ion âm để đảm bảo khô hoàn hảo mà không tĩnh điện. • 5 nhiệt độ, 2 tốc độ và thổi không khí lạnh ...

X

privacy