2018
รายการ โลกของ ผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์เสริมสำหรับ ช่างผมมืออาชีพ


ไทย


LONDAWAVE
LONDAWAVE - LONDA - ขนถาวร

LONDAWAVE

เด WAVE โลชั่น S
โลชั่น สำหรับผม หยิก

โลชั่น เหมาะ สำหรับประเภทของ หยิก ใด ขอบคุณสูตร Aqua การดูแล พื้นที่ที่ผมแห้งเสีย เป็นอาหาร โดยไม่ต้อง ชั่งน้ำหนัก ลง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ ที่เป็นธรรมชาติ ผมหยิก มี ความยืดหยุ่น และ พลังใหม่ กล่อง :

privacy policy