2018
รายการ โลกของ ผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์เสริมสำหรับ ช่างผมมืออาชีพ


ไทย


EMULSIONDOR EUROTYPE
EMULSIONDOR EUROTYPE - DIKSON - ผม พัฒนา สี

EMULSIONDOR EUROTYPE
DIKSON


สี ออกซิไดซ์ เด อิมัลชัน หอม และ discolorations สูตร ที่มีความเสถียร เป็นมืออาชีพสูง ใช้มืออาชีพ.

เด แพคเกจ :

เด • 10 เล่มและ 980 ขวด 250 มล..

เด • 20 ขวด ปริมาณ 125, 250, 980 และ 2 ลิตร ถัง.

เด • 30 ขวด ปริมาณ 125, 250, 980 และ 2 ลิตร ถัง.

เด • 40 ขวด ปริมาณ 125, 250, 980 และ 2 ลิตร ถัง.