2018
کاتولوگ جهانی محصولات و لوازم جانبی برای آرایشگری حرفه ای


فارسی


در داخل
در داخل - DAVINES - ژل و پایان مو

در داخل
DAVINES


یک ظاهر طراحی شده خط به شکل خلاق

بیشتر در داخل هر محصول دارای یک ذات بیشترحق در سطوح مختلف وجود داشته باشدفقط به ما می خواهم. آنها در نتیجه از آزمایشگاه Davines علمی و استعداد فنی و خلاقیت مدیر هنری آن آنجلو Seminara استکه به همراه توسعه
تا به تعالی. محصول اصلی این فرمول است که از طریق ترکیب با ارزش از مواد تشکیل دهنده فعال بیان استعوامل شناسایی شدهکه نیروی مشترک بر عملکرد از یک ظاهر طراحی شده خاص و به پایان رساندن.

ویژگی ها: در
• عوامل خاص PERFORMANCE
دولت از فرمول های هنری است که ارائه هیدراتاسیون فوق العادهکشش شدیداثر antiresidui و بهبود عملکرد بافت.
• FORMULA بدون رنگ و پارابن
• بسته بندی بسیار کاربردی و آسان به بازیافت
• CARE و CRAFT و STRONG تمایز 'prdotto
• عضویت در PROJECT ZERO IMPACT ® LIFEGATE

مزایا:
پایدار
• SET HAIRالاستیک و رایگان به حرکت
• محصولات خاصچند منظوره و ترکیبی
• انتخاب بسته بندی TO ZERO IMPACT
میزان انتشار دی اکسید کربن برای تولید خط بسته بندی های بیشتر در داخل از طریق پروژه های احیای جنگل و حفاظت از مناطق جنگلی به پاداش باشد.

Related

تعریف DAVINES - DAVINES
برای جادوگران - DAVINES
N. 13 MAT تشکیل زمین برای جادوگران - DAVINES
privacy policy