2018
کاتولوگ جهانی محصولات و لوازم جانبی برای آرایشگری حرفه ای


فارسی


HORN
HORN - CLAXON - ژل و پایان مو

CLAXON

تعداد لاک اسپری STRONG / STRONG EXTRA
پس از اتمام و تعمیر هر مدل موهای ، حتی استادانه درست شده. بدون سربار و با یک brush stroke در چند حذف خواهند شد. تثبیت قوی.
در جعبه : 500 بطری میلی لیتر.

تعداد SPRAY SOFT NO GAS / STRONG
این حجم و پشتیبانی برای هر نوع مو می دهد. بدون سربار است و با چند ضربه برس حذف خواهند شد.
در جعبه : 300 بطری میلی لیتر .

Related

OIL NON OIL - CLAXON
تعمیر FOAM SOFT - CLAXON
privacy policy