2018
کاتولوگ جهانی محصولات و لوازم جانبی برای آرایشگری حرفه ای


فارسی


DEKAP جدید
DEKAP جدید - RAYWELL - محصولات ویژه برای مو

DEKAP جدید
RAYWELL


DEKAP جدید

با فرمول کنترل شده 'محصول قادر است به صورت رنگ های قدیمی و یا تصحیح رنگ جدید است بنابراین برای جلوگیری از همپوشانی ذخیره سازی رنگ. بنابراین ممکن است به راحتی' تغییر لحن و بازتاب رنگ بدون بی رنگ و یا تغییر مو فیبر است. محصول طبیعی مو سبک نمی کردن.
هر نرم افزار اجازه می دهد تا شما را به صورت مورد 3-4 تن از رنگ ' تا زمانی که شما رسیدن به قد طبیعی تن.
بسته بندی: 500 میلی لیتر بطری (2 بطری 250 ml می باشد مخلوط در برابر دوز).

privacy policy