.
2019
کاتولوگ جهانی محصولات و لوازم جانبی برای آرایشگری حرفه ایمو صاف

PRODUCTS N°: 19
ابزار مو طلایی شور دو موج طلا لوکس - DUNE 90

ابزار مو طلایی شور دو موج طلا لوکس
DUNE 90

دو آهن پیچش یا حلقه زنی آهن با بشقاب راه راه پوشیده از تیتانیوم و سرامیک با بیت جدا شده....

دو آهن پیچش یا حلقه زنی آهن با بشقاب راه راه پوشیده از تیتانیوم و سرامیک با بیت جدا شده....
لوکس طلایی شور مو ابزار طلا سه موج - DUNE 90

لوکس طلایی شور مو ابزار طلا سه موج
DUNE 90

دو آهن پیچش یا حلقه زنی آهن با بشقاب راه راه پوشیده از تیتانیوم و سرامیک با بیت جدا شده....

دو آهن پیچش یا حلقه زنی آهن با بشقاب راه راه پوشیده از تیتانیوم و سرامیک با بیت جدا شده....

X