2018
کاتولوگ جهانی محصولات و لوازم جانبی برای آرایشگری حرفه ای


فارسی


PEROXIDO YELLOW
PEROXIDO YELLOW - YELLOW - رنگ مو توسعه دهندگان

PEROXIDO YELLOW
YELLOW


PEROXIDO YELLOW

تعداد YELLOW PEROXIDO تثبیت پراکسید هیدروژن موم خوب خامه غنی می تواند ساختار مو در دوره خدمت رنگ محافظت می کند. خامه و معطر ، آن را با تثبیت کننده با کیفیت بالا است که ارائه بهترین خدمات به هر اکسیداسیون فرموله شده است.
موجود در 10 - 20 - 30 - 40 جلد
جعبه های : 150 و 1000 بطری میلی لیتر

Related

privacy policy