2018
کاتولوگ جهانی محصولات و لوازم جانبی برای آرایشگری حرفه ای


فارسی


CREAM پراکسید هیدروژن
CREAM پراکسید هیدروژن - ECHOSLINE - رنگ مو توسعه دهندگان

CREAM پراکسید هیدروژن
ECHOSLINE


فرموله شده به منظور افزایش استفاده از رنگ در خامه، حفظ حجم اولیه حتی در یک فاصله از هم. برای اینکه با توجه به دستورالعمل از محصول است که به مخلوط مورد استفاده قرار گیرد.
پراکسید هیدروژن خامه ای Echosline در 10، 20 ، 30 و 40 جلد موجود است.
CREAM فعال Echosline 7 جلد موجود در اندازه 1000 میلی لیتر ایده آل برای اثر تن در تن است.

تعداد در جعبه : بطری های 150 و 1000 میلی لیتر

privacy policy